Liittyminen

SEURAN JÄSENMÄÄRÄÄ SÄÄDELLÄÄN SEURAN SÄÄNNÖISSÄ

Seuran jäsenmäärä on suhteutettava metsästysalueen kokoon siten, että kutakin äänivaltaista jäsentä kohti on vähintään 60 hehtaaria sellaista metsästysmaata, jolle seuralla on kaikki metsästysoikeudet.

Ensisijaisesti alueella asuvat voivat lähettää perustellun jäsenanomuksensa kirjeellä seuran sihteerille.

Seuran sääntöihin kannattaa perehtyä ennen jäsenanomuksen laittamista. Lanneveden Jahti Ry:ssä seuran johtokunta valitsee uudet seuran jäsenet. Johtokunta kokoontuu keskimäärin kolme kertaa vuodessa: heinä-elokuussa, tammikuussa ja helmi-maaliskuussa.