Lanneveden Jahti Ry 

Lanneveden Jahti Ry on Saarijärvellä sijaitseva metsästysseura.

Lanneveden Jahti Ry on perustettu 1963. Seuran toiminta-alue kattaa vajaat 7000 hehtaarin alueen Etelä-Saarijärvestä.  Alue on maastoltaan yhtenäinen, pienten peltoalueiden, asutuksen ja vesistöjen muodostama kokonaisuus. Tiestö on runsas, joten liikkuminen on helppoa.

Riistakannat vaihtelevat vuosittain. Kanalintukannat eniten, niiden metsästystä onkin yleensä rajoitettu voimakkaalla kiintiöinnillä. Hirvialueena Lanneveden Jahti kuuluu hirvitalousalueeseen KS1. Alueella hirvikanta on vakaa. Peurat ja kauriit ovat viime vuosina lisääntyneet alueella voimakkaasti. Jäniskanta on runsas. Supikoiraa ja kettua alueella esiintyy paljon ja niitä myös metsästetään aktiivisesti. Kaikkia suurpetoja tavataan alueella satunnaisesti. 

Kenneltoiminta on vireää. Seurassa on paljon aktiivisesti kenneltoimintaa harjoittavia jäseniä. Maastoissa järjestetään paljon erilaisia koetapahtumia.

Seuran jäsenmäärä on vuoden 2019 alussa 93 jäsentä. Seuran tavoitteena on tarjota jäsenilleen hyvät monipuoliset metsästysmahdollisuudet sekä mahdollisuudet riistahoitoon ja erilaiseen talkootyöhön eri hankkeissa.