Seuran sääntöjä

Seuran säännöt ovat tärkeät järjestäytyneen metsästyksen, kestävän riistatalouden sekä jäsenten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.

Säännöistä löytyvät myös yksittäisen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet seuraa ja myös muita metsästäjiä kohtaan.

Nämä säännöt pohjautuvat Suomen Metsästäjäliiton mallisääntöihin ja rekisteröitynä yhdistyksenä myös yhdistyslakiin. Viimeksi niitä on päivitetty vuonna 2009.

Seuran säännöt (PDF)

Seuran hirvenmetsästyssääntö (PDF)